Chính sách bảo mật

Website anhdepvietnam.com.vn sử dụng thông tin thu thập từ khách hàng để cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

Website anhdepvietnam.com.vn KHÔNG BÁN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG VỚI BÊN THỨ BA VÌ BẤT CỨ LÝ DO NÀO.

Website anhdepvietnam.com.vn không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba không liên kết, hoặc những bên thứ ba khác có thể muốn cung cấp cho quý khách Sản Phẩm và dịch vụ của họ, trừ khi quý khách đã yêu cầu hoặc ủy quyền cho Website anhdepvietnam.com.vn để làm như vậy.

Website anhdepvietnam.com.vn có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba khi điều đó cần thiết để Website anhdepvietnam.com.vn hoàn thành giao dịch do quý khách ủy quyền hoặc thực hiện một số hoạt động khác mà quý khách đã yêu cầu.

Website anhdepvietnam.com.vn có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách với các bên thứ ba hoặc đối tác mà Website anhdepvietnam.com.vn đã ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ thay mặt Website anhdepvietnam.com.vn, ví dụ như vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng. Tất cả các công ty hoạt động thay mặt cho Website anhdepvietnam.com.vn đều bắt buộc bảo mật các thông tin cá nhân Website anhdepvietnam.com.vn cung cấp cho họ và sử dụng thông tin cá nhân Website anhdepvietnam.com.vn chia sẻ chỉ để cung cấp các dịch vụ Website anhdepvietnam.com.vn yêu cầu.

Ngoài ra Website anhdepvietnam.com.vn có thể tiết lộ thông tin cá nhân về khách hàng khi được cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật, chẳng hạn như với yêu cầu của tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay quy trình pháp lý tương tự, hoặc liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc phá sản. Website anhdepvietnam.com.vn có thể tiết lộ thông tin về quý khách để chống lại gian lận và hành vi trái pháp luật khác và để đảm bảo cam kết của Website anhdepvietnam.com.vn với khách hàng.

Website anhdepvietnam.com.vn và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp khi quý khách truy cập vào Website anhdepvietnam.com.vn, quý khách đồng ý chấp nhận mọi rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn, những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập Website anhdepvietnam.com.vn hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…